Steunbetuigingen

U kunt als individu of organisatie uw steun betuigen voor Vertrouwen in de GGZ. Stuur een mail naar steun@vertrouwenindeggz.nl met uw naam, woonplaats en vermelding van affiliatie of functie, dan wordt u aan de lijst met steunbetuigers toegevoegd.

De onderstaande organisaties steunen Vertrouwen in de GGZ:

FNV

CNV Zorg en Welzijn

De Nederlandse vereniging voor Psychotherapie

Stichting Beroepseer

Psychosenet

Het Platform LHBT van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie NVvP

en

Afdeling Transculturele Psychiatrie NVvP

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg

ZGPaanZet, actiegroep van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters

Stichting Pill

Kien

Zorgsupport Groep BV

Oudervereniging Balans

Vereniging GZ-Psychologen Psychotherapeuten Lekstroom (VGPL)

Anoiksis, Vereniging voor en door psychosegevoelige mensen

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), beroepsvereniging van psychoanalytici in Nederland

Transgender Netwerk Nederland

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Stichting Privacy First

De Jonge Psychiater, kennisplatform voor en door jonge psychiaters

Cliëntenraad Fivoor, specialist in forensische en intensieve psychiatrie

Caleidoscoop (Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis)

Waag Futurelab voor technologie en maatschappij

Bits of Freedom

L I N K, praktijk voor psychotherapie, coaching en supervisie

Vereniging Afbouw Medicatie

Het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld

Team Trauma & Dissociatie DIS/AGDS, CPTSS - Lotgenoten

De onderstaande academici steunen Vertrouwen in de GGZ:

Prof. dr. Jim van Os, hoogleraar psychiatrie, UMC Utrecht

Prof. dr. Michiel Hengeveld, emeritus hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie, Erasmus MC Rotterdam& vrijgevestigd psychiater

Prof. dr. Frans Schalkwijk, bijzonder hoogleraar gewetensontwikkeling, Universiteit van Amsterdam & vrijgevestigd psychotherapeut/psychoanalyticus

Prof. dr.Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie UvA en hoofd afdeling psychiatrie, Amsterdam UMC.

Prof.dr. Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie, UMC Utrecht& hoofd afdeling psychiatrie Sint Lucas Andrea Ziekenhuis, Amsterdam.

Prof. dr. Gerrit Glas, hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam & psychiater en filosoof

Prof. dr. Joop T. de Jong, emeritus hoogleraar culturele en internationale psychiatrie aan VUMC Amsterdam en hoogleraar psychiatrie aan de Boston University School of Medicine, VS.

Prof. dr. Mark van der Gaag, hoogleraar Klinische Psychologie Afdeling Klinische-, Neuro- en Ontwikkelings- Psychologie, Amsterdam Public Health research institute.

Prof. dr. Philippe A.E.G. Delespaul, hoogleraar Innovatie in de GGZ, Universiteit van Maastricht & psycholoog

Prof. dr. Therese van Amelsvoort, professor Transitional Psychiatry, Head Division Mental Health, School Mental Health & Neuroscience Maastricht University

Prof. dr. Huub Middelkoop, hoogleraar Neuropsychologie, LUMC & Universiteit Leiden & vrijgevestigd klinisch neuropsycholoog

Dr. Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving, Hogeschool Windesheim, Zwolle

Prof. dr. Albert Leentjens, hoogleraar Neuropsychiatrie, Maastricht UMC, Universiteit van Maastricht.

Prof. em. dr. Hjalmar van Marle, hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam, vml. geneesheer-directeur Van Mesdagkliniek en Pieter Baan Centrum, vml psychiatrisch adviseur Ministerie van Justitie.

Prof. dr. Jean Pierre Wilken, Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

Prof. dr. Maaike Meijer, Hoogleraar emeritus Genderstudies, Universiteit Maastricht

Prof. Roos van der Mast, emeritus hoogleraar ouderenpsychiatrie LUMCLeiden, vrijgevestigd psychiater en psychotherapeut

De onderstaande personen steunen Vertrouwen in de GGZ op persoonlijke titel:

Aafke Romeijn, muzikant, schrijfster, journalist. Boek ‘ga gewoon wat leuks doen’ over haar chronische depressie.

Vera Camilla, social media influencer over mentale gezondheid, podcast ‘wie dit luistert is gek’

Zjos Dekker, ervaringsdeskundige, comedian, ‘de leukste autist van Twitter’

Dr. Harold. J.G.M. van Megen, psychiater/psychotherapeut, Opleider Psychiatrie en Geriatrie GGz Centraal. Lid RGS voor NVvP

Frits Bosch, Gz- psycholoog, niet praktiserend, Auteur "Help, de psycholoog verzuipt!"

Esther van Fenema, psychiater

Ineke Brands, Klinisch neuropsycholoog

Yvonne de Groot, GZ-psycholoog psychologenpraktijk Teachings

Dorien Philipszoon, psychiater te Amstelveen

Anja de Bok, psycholoog bij Psychologiepraktijk Reeshof in Tilburg

Matthijs Blom, psycholoog bij Psychologiepraktijk Reeshof in Tilburg

Willem Guijt, Psychiater en psyscholoog bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie

Rob Pereira, voorzitter Impuls en Woortblind en Kinderarts sociale pediatrie Medisch Centrum Kinderplein

Carla de Bree, Geregistreerd professioneel mentor (Rechtbank) en Lid NBPM (Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren)

Piet Groenia, ambulant verpleegkundige GGZ Drenthe

Joli Luijckx, directie oudervereniging Balans

Govert van Opbergen, eigenaar GGZservice

Frits Nap, ervaringsdeskundige, verpleegkundige bij GGZ Rivierduinen en inmiddels voormalig cliënt van een vrijgevestigd gz psycholoog

Martijn Kole, zelfstandig adviseur bij Blauwe Paard Netwerk

Jan Berndsen, zelfstandig adviseur bij Blauwe Paard Netwerk

Dr. Theo Hafkenscheid

Rebekka Hannivoort, Anesthesioloog-Intensivist

Dr. Cécile Henquet, psychotherapeut bij MBT-psychotherapie

Leonore Zuijderhoudt, Psycholoog en trainer in het onderwijs

Jos Schoutsen, Klinisch psycholoog / psychoanalytisch psychotherapeut

Aart Quak, GZ-psycholoog / EMDR Europe Practitioner

Wijnand Mulder, Psychiater in Rotterdam

Ben Ruesink, psychiater, psychotherapeut & seksuoloog, Praktijk Ruesink Amsterdam

David Con, zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut, praktijkhouder Psychotherapiepraktijk drs. Con te Maastricht, tevens bestuurslid afdeling Psychotherapie NVvP en bestuurslid Stichting PILL

Peter Post, vrijgevestigd psychiater Amsterdam

L Molenaar, drs., psychiater bij Heelsaem

Ph. H. Koster, Psychoanalyticus / Psychotherapeut

Hans Esselink, praktijkhouder Psychologiepraktijk FOCUS te Steenwijk en GZ Psycholoog

Channa Ipenburg, Gz-psycholoog

Dorine Abbink, Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Eva-Marijn Stegemann, GZ-Psycholoog / praktijkhouder

Chantal van Haaren, GZ-psycholoog en praktijkhouder Psychologenpraktijk Nieuwegein

Harald Schneider, psychiater een systeemtherapeut in Groningen

drs. Peter Slinkman, huisarts te Enschede

Eva Lith, GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut

Mr. Anne Marie de Koning LL.M., Advocaat / Attorney-at-law

Marjukka Bartelet, psychotherapeut in Maastricht

Saskia Schmitz-Kooij, psychiater-psychoanalyticus

Kaspar Mengelberg, psychiater en psychotherapeut

Amélie Picard Coach/Trainer/Energetisch therapeut

Lutgarde Vanvuchelen, Psychiater N.P. Psychotherapeut

Sigrid Sijthoff, arts en bestuurder van Kick your Habits

Pascale van Rees, Praktijk voor Psychotherapie van REES - GRIMBERT

Gert-Jan Lind, Psycholoog/psychotherapeut, werkzaam in de eigen (privé)praktijk en bij VitaalGGZ in Nijkerk

Ellen van Caldenborgh, vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut, leertherapeut en supervisor te Amsterdam

Nora Hendriks, Uroloog in opleiding

Chris Muller, MSc, BTA Psycholoog, MSc Counsellor Transactionele Analyse BTAAware, Parenting-instructeur level 2

Lars Veldmeijer, Docent master Health Innovation bij NHL Stenden Hogeschool, PhD-Candidate UMC Utrecht Divisie Psychiatrie, Lid Kenniskring Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Wilbert van Rooij, psychiater, Afdeling Psychiatrie Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven

Pim van Dun, dramatherapeut / psychotherapeut bij L I N K

Isabel Elfferich, psychotherapeut / klinisch psycholoog bij L I N K

Bert Stavenuiter, directeur MIND Ypsilon

Els Venus, SPV Jeugd-ggz Dimence Harderwijk

Lia Elenbaas, GZ psycholoog / inhoudelijk teamspecialst FACT Stadskanaal / Lentiz GGZ, Vriescheloo

Marijke Feijtel Psychotherapie en traumaherstel

Monique Kerstholt, Psychotherapeut / Psychoanalyticus, Amsterdam