Over Vertrouwen in de GGZ

Vertrouwen in de GGZ is een initiatief van psychiaters, psychologen en cliënten die het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg willen beschermen.

Begin 2023 startte deze groep een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze NZa kondigde in 2022 aan dat zorgaanbieders in de GGZ verplicht werden om een grote hoeveelheid medische gegevens over hun cliënten aan te leveren. Dit moeten zij doen via het invullen van zogeheten HONOS+ vragenlijsten. Deze vragenlijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om aan te geven hoe ernstig de problematiek van een cliënt is.

De initiatiefnemers achten dit een onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten in de GGZ.

De vertrouwelijkheid van de behandelrelatie wordt met deze verplichtingen uitgehold. De meest intieme informatie over iemands geestelijke toestand en de problemen die een cliënt daardoor ervaart, blijft niet langer binnen de spreekkamer. Hierdoor verdwijnt de basis voor een gezonde behandelrelatie. Cliënten kunnen niet langer vrijuit spreken over hun problemen als ze weten dat deze informatie niet veilig bij hun psychiater of psycholoog blijft.

Bovendien missen de vragenlijsten van de NZa een wetenschappelijke onderbouwing. De meetmethode waarop de vragen zijn gebaseerd, is ongeschikt om de prestaties van behandelaren onderling te vergelijken. Ze trekken de verkeerde conclusies over welke zorg of zorgverlener efficiënter is, of betere resultaten boekt. Zowel een groep van hoogleraren Psychiatrie als de Algemene Rekenkamer trokken in de afgelopen jaren die conclusie over de meetmethode die ten grondslag ligt aan de HONOS+ vragenlijsten.

De verplichtingen van de NZa zijn daarmee onacceptabel en vormen een directe aanval op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Ook na het plegen van overleg met de NZa bleek deze organisatie niet bereid om met dit beleid te stoppen. Daarom zien we ons genoodzaakt om een rechtszaak aan te spannen om het vertrouwen in de spreekkamer en de privacy van patiënten te beschermen.

Op deze website zullen updates worden geplaatst over de voortgang van de rechtszaak tegen de NZa en aanverwant nieuws over de datahonger van overheden en verzekeraars naar medische gegevens in de geestelijke gezondheidszorg.

Redactie website: Ronald Huissen

Animatie en illustraties: Natali Voorthuis

Voice-over animatie: Justine Pardoen