Voorlopige voorziening afgewezen, op naar de bodemprocedure

We vroegen de voorzieningenrechter om de aanlevering van HONOS-lijsten stop te zetten tot er definitief uitspraak is gedaan over de bezwaren in onze dagvaarding. Dit verzoek is helaas niet toegekend. Het is nu wachten op de zitting in onze bodemprocedure, die hopelijk binnen een half jaar plaatsvindt.

Bij het starten van de rechtszaak tegen de verplichte aanlevering van HONOS-lijsten aan de NZa hebben wij de rechtbank gevraagd deze verplichting op te schorten in afwachting van een uitspraak in onze bodemprocedure.

Vandaag werd bekend dat er geen tijdelijke stopzetting zal komen. Dat is teleurstellend, omdat behandelaren voorlopig door zullen moeten gaan met het aanleveren van vragenlijsten over de problematiek van GGZ-cliënten.

Geen gevolgen voor kansen bodemprocedure

Vertrouwen in de GGZ wijst erop dat deze beslissing van de voorzieningenrechter geen invloed heeft op de kansen in onze hoofdzaak die nog moet worden behandeld. De principiële bezwaren in onze dagvaarding dienen nog grondig te worden beoordeeld door een meerkoppige civiele rechtbank; daar is deze voorlopige voorziening niet voor bedoeld.

We zien de behandeling van de kernbezwaren in onze rechtszaak dan ook vol vertrouwen tegemoet. In die procedure is immers ruimte voor een uitgebreide behandeling van onze dagvaarding die deze zomer bij de civiele rechter is ingediend.

De zitting in onze hoofdzaak wordt binnen een half jaar verwacht. De uitspraak volgt daarna doorgaans binnen een half jaar. Tot die tijd zijn uw donaties nog steeds van harte welkom om de komende tijd de voortgang van onze rechtszaak zeker te stellen.

aan het laden